Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi utbildning i :

.Föreningsliv

.KOOPERATIV FÖRETAG

*Digital kompetens
  • Sociala medier, Facebook, Instagram, webbplats
 
*Hållbart företagande
  • Ledarskap, ledarutveckling, konflikthantering
  • Arbetsmiljö och tillgänglighet
*Affärsutveckling
  • Marknadsföring, nå nya kunder, CSR, sälj
  • Finansiering och projektmedel
  • Tjänste- och produktutveckling
  • Paketering
  • Prissättning