Mutcho arbetar tillsammans med olika parter för att kartlägga möjliga områden för mångfaldsföretagande.

Exempelvis;

Utveckling av tjänster inom besöksnäringen som vilar på kulturell mångfaldsgrund och entreprenörskap.

Här ett exempel på kunskapsöverföring från Sverige till Burundi om produktion av briketter baserat på råmaterialet gräs som torkas och bearbetas i småskaliga produktionsanläggningar.

Mutcho och svenska parter undersöker möjligheter till samarbete mellan någon part i Östafrika.

pic6-3
Turism och Utveckling
pic3-3
Turism och Utveckling
Turism och Utveckling
pic4-3