Samhällsbyggaren är en entreprenör med långa armar ut i samhället och förväntas bidra till utvecklandet av aktiviteter/verksamheter utifrån kooperativ värdegrund såsom medskapande, demokrati, samverkan genom samhällsbyggarfunktion.

Entreprenörskap bland nyanlända.
Mutcho arbetar tillsammans med Companion Nord för att utveckla entreprenörskap bland nyanlända.

Mål med detta är att:

* Utveckla och stimulera entreprenörskap hos nyanlända och gamla invandrare.

* Organisera asylsökande i små kooperativ som kan generera inkomst till medlemmar

*Bibehålla framtidstro och kreativitet bland nysvenskar och nyanlända.

*Utveckla kompetens och träning för att ytterligare utveckla samarbete, koncept och se potentiella utvecklingsområden

* Integrera nysvenskar och nyanlända genom entreprenörskap såsom att driva projekt eller Företag

*Skaffa flera arbetstillfällen inom olika områden.

*Främja hållbar integration genom projekt och assistans åt både gamla och nyanlända invandrare.

* Stimulera människor till att stärka den egna självbilden och överkomma stigmatisering.

* Hjälpa människor med att fullvärdiga sina rättigheter och skapa meningsfull tillvaro genom utbildning  och entreprenörskap.

Varje nyanländ har ett ljus som vi ska hitta

Hör Michel Ntoto från Mutcho, på olika föreläsningar om hur kraften hos varje nyanländ blir till lokalt kapital.