Entreprenörer samhällsbyggare – från idé till verksamhet

Det är en utmaning att komma som Asylsökande till ett nytt land. Delvis för att det är en stor utmaning för både individen och det Svenska samhället att finna sysselsättning för nyanlända.

Människorna vid asylboende passiviseras lätt på grund av den kontext de befinner sig.

Mutcho samarbetar i projektet med Coompanion Nord, Norrbottens Region och Migrationsverket för att lära känna – ’’ vad vill du göra? ’’ informera om Mutcho, Coompanion och nyföretagande samt den viktiga processen att skapa förtroende hos och lyssna av varje individ – ett arbete med frågan vad vill du göra’’ i centrum

Det handlar om också att hitta ’’vilka kontakter behöver du? ’’ bjud in samhällsstöd utifrån behov (ex Röda korset, nyföretagare, näringsliv, ALMI, lokal utvecklings grupp, idrottsföreningar mm)

Projekt pågår till feb 2018