img_3127

OM OSS
Muco, som uttalas Mutcho, betyder ljus och är kirundiska, det språk som talas i
Burundi. I vårt koncept betyder ljus medskapande, demokrati och samverkan för ett tolerant och välkomnande samhälle.
I varje människa finns en potential som kan bidra till att skapa mer ljus. Tillsammans kan vi lysa upp himlen och göra skillnad!

Vi är en ekonomisk sammanslutning som verkar på flera utvecklingsområden. Vi arbetar idag i samarbete med olika kommuner för en bättre integration genom entreprenörskap, av och med nyanlända, enligt en kvalitetsplan i samtliga projekt.

Mutcho är ett socialt företag som drivs med syfte att skapa arbete. Det drivs av
personer som också en gång varit utan jobb, och som nu hjälper andra som är i
samma situation.

Vår Vision
Ett mångkulturellt samhälle där alla är delaktiga, trygga och bidrar med sin förmåga
Mutcho Värdegrund
Medskapande, demokrati och samverkan för ett tolerant och välkomnande
samhälle.
Vårt Mål

Ett inkluderande samhälle där alla bidrar.