Inspirera och stödja unga till att påverka samhällsutvecklingen och sin egen livssituation, skaffa en atmosfär som påverkar andra positiv. integration genom idrott och kulturutbyte

        

SOCIALT FÖRETAG BO TRAINEE KOMPETENSUTVECKLIG