MUTCHO KOOPERATIV FÖRETAG

Samhällsbyggaren är en entreprenör med långa armar ut i samhället och förväntas bidra till utvecklandet av aktiviteter/verksamheter utifrån kooperativ värdegrund såsom medskapande, demokrati, samverkan genom samhällsbyggarfunktion

Tillsammans med Coompanion hjäper vi dig att utvecklas i din yrkesroll eller utveckla ditt kooperativ företag och lära dig att skapa fler  lönsamma affärer.

Hållbart företagande

  • Ledarskap, ledarutveckling, konflikthantering
  • Arbetsmiljö och tillgänglighet
Affärsutveckling
  • Marknadsföring, nå nya kunder.
  • Finansiering och projektmedel
  • Tjänste- och produktutveckling
  • Paketering
  • Prissättning