Integrations projekt i Tierps kommun(2017)

Projektet gick ut på att hjälpa och stötta föreningar i kommunen där medlemmarna till stor del består av utlandsfödda personer. Dessa föreningar behövd kunskap och stöd i hur det svenskar föreningslivet fungerar, och hjälp att initiera samarbete med andra föreningar.