INTEGRATION

En möjlighet till mer kunskap och förståelse för hur det svenska samhället fungerar.

                   

Aktiviteter

unnamed-1

 Bo Trainee, Socialt Företag ,  Mutcho Ungdom ,  Utbildning och  Mångkulturell Träffpunkt

unnamed-1
INFORMATION, UTBILDNING

INFORMATION, UTBILDNING

FAMILJESTÖD

FAMILJESTÖD

BARNPASSING MED SPRÅKCAFE

BARNPASSING MED SPRÅKCAFE