INTEGRATION

 

           INTEGRATION

 Integration börjar med information

En möjlighet till mer kunskap och förståelse för hur det svenska samhället fungerar. Genom språkträning, hjälp att förstå dokument från myndigheter och liknande, och information om det svenska samhället, vill vi hjälpa nyanlända till att snabbare bli en del av sitt nya hemland. Språket är viktigt, då bra svenska ger större möjligheter till jobb, vilket i sin tur, ger bättre självförtroende, större ekonomisk frihet, en tryggare tillvaro, och ökad social integration.

                                    Aktiviteter 

Bo Trainee, Socialt Företag ,  Mutcho Ungdom ,  Utbildning och  Mångkulturell Träffpunkt

unnamed-4

INFORMATION, UTBILDNING

INFORMATION, UTBILDNING

FAMILJESTÖD

FAMILJESTÖD

BARNPASSING MED SPRÅKCAFE

BARNPASSING MED SPRÅKCAFE