page2_big_pic

Muco (Mutcho) betyder ljus och är kirundiska, det språk som talas i Burundi. I vårt koncept betyder ljus framgång, utveckling och fred.

I varje människa finns en potential som kan bidra till att skapa mer ljus. Tillsammans kan vi lysa upp himlen och göra skillnad!

Vi är en ekonomisk sammanslutning som verkar  med flera utvecklingsområden.

Vi arbetar idag i samarbete med olika Kommuner för en bättre integration genom entreprenörskap av och med nyanlända enligt en kvalitetsplan i samtliga projekt.

Mutcho är ett socialt företag som drivs med syfte att skapa arbete. Det drivs av personer som också en gång varit utan jobb, och som nu hjälper andra som är i samma situation.

Muco Samhälle och Företag

Affärside
Muco utvecklar och skapar projekt med stor samhällsnytta. Vi genomför projekt tillsammans med utvalda partners

Tjänster
Muco bedriver projekt inom fyra områden:Muco Integration, Muco Media,Muco Företag, Muco Ungdom

Projekt

Alla projekt presenteras
Ide,Syfte,Innehåll,Organisation,Ekonomi,Tidplan

Marknad Muco arbetar på tre olika marknader:- Tierp och kommuner i närheten lokal marknad- Norra Sverige samarbete med olika partners- Nationellt i samverkan med partners i olika kommuner

Kunder samarbetspartners
Muco skapar och utvecklar projekt som presenteras för projektägare och finansiärer. Ex på kunder kan vara:- Olika förvaltningar i kommuner- Studieförbund- Utbildningsföretag- Landsting och Länsstyrelser- Branschförbund- Föreningar och intresseorganisationer

Organisation
Muco producerar projekt tillsammans med olika samarbetspartners Tillsammans identifierar vi finansiering av aktuella projekt Muco har idag ett utvecklat nätverk över hela Sverige med en mäng unika kompetenser.