VÅR AFFÄRSIDE

Mutcho utvecklar och skapar integrations projekt med stor samhällsnytta. Vi genomför projekt tillsammans med utvalda partners.

Mutcho vill bidra till lokal utveckling och skapa fler arbetstillfällen i olika kommuner. vi vänder oss till Nyanlände för ökat integration, delaktighet  och tillhörighet i samhället.

Mutcho bedriver projekt inom fyra områden: Mutcho Integration: Bo tranee,  Mutcho kooperativ Företag,  Mutcho Ungdom och Mutcho utbildning).

*Våra Tjänster

BO TRAINEE SOCIALT FÖRETAG MUTCHO UNGDOM KOMPETENSUTVECKLIG

1 Kunder samarbetspartners

Muco skapar och utvecklar projekt som presenteras för projektägare och finansiärer. Ex på kunder kan vara:- Olika förvaltningar i kommuner- Studieförbund- Utbildningsföretag- Landsting och Länsstyrelser- Branschförbund- Föreningar och intresseorganisationer

Organisation

Muco producerar projekt tillsammans med olika samarbetspartners Tillsammans identifierar vi finansiering av aktuella projekt Muco har idag ett utvecklat nätverk över hela Sverige med en mäng unika kompetenser.