Ett kvarterskooperativ

Ett kvarterskooperativ

För tryggheten och integrationen

 

MUTCHO AKTIVITETER

Beviljat projekt för Mutcho ekonomisk förening

Leadernedredalälven– en metod för lokal utveckling

Leader är en metod för lokal utveckling där olika delar av samhället samarbetar för att utveckla den lokala ekonomin. I ett s.k. trepartnerskap samverkar föreningslivet med näringslivet och den offentliga sektorn, t.ex. kommunen, för att uppnå gemensamma mål. Avsikten med denna arbetsmetod är att skapa mervärden genom att kombinera den privata sektorns effektivitet, den offentliga sektorns ansvar och den ideella sektorns engagemang. Syftet med Leaderarbetet är att möjliggöra för dem som bor i en bygd att förverkliga sina egna idéer och visioner om hur bygden kan utvecklas. Detta sker genom att organisationer kan ansöka om medel för att genomföra olika utvecklingsprojekt.

LÄSA OM LEADERNEDREDALÄLVEN 0-2 78420724_111022000371548_4904216704814415872_n _MG_3693 (2)

ETT Kvarterskooperativ för tryggheten och integrationen

Projektägare

Mutcho ekonomisk förening

Projekttid

2018-12-20 – 2021-10-20

Projektstatus

Pågående

Fond

Socialfonden

Insatsområde

Attraktivitet

Motivering för bifall i LAG

Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Socialfonden och insatsområde Attraktivitet. Projektet har goda förutsättningar att genom bra geografisk spridning, drivna projektledare och viktiga samarbeten skapa ett unikt projekt som kan ge ringar på vattnet. Arbete med integration och kulturutbyten skapar bättre förutsättningar för människor som befinner sig i någon form av utanförskap att komma närmare egenförsörjning.

Beviljade stödmedel

1 818 090 kr

Syftet med projektet är att skapa nya vägar till företagande för nyanlända samt att integrera personer som av olika själ står långt från arbetsmarknaden för att de ska kunna bli anställningsbara. 

Målet med projektet är att genom de olika aktiviteterna ha skapat minst två kooperativ samt tagit fram en modell för hur man kan organisera upp ett sådant arbete. 

Aktiviteterna i projektet är: kontaktskapande med andra organisationer som arbetar lokalt, en utvecklad mångkulturell mötesplats, kulturarrangemang, kompetensutveckling i föreningsliv, ta fram texthäften på olika språk för Bo Trainee konceptet, grundinformation om att starta kooperativ

 

0