MUTCHO PROJEKT

Projekt

Alla projekt presenteras
Ide,Syfte,Innehåll,Organisation,Ekonomi,Tidplan

Marknad Muco arbetar på tre olika marknader:- Tierp och kommuner i närheten lokal marknad- Norra Sverige samarbete med olika partners- Nationellt i samverkan med partners i olika kommuner