BO Tranee

Ett nytt sätt att skapa kvartersförebilder. Ett träneeprogram som hjälp dig oavsett ålder och ursprung att ändra attityd och mentalitet i boende miljö hantering, och på så vis leva i en trygg och trivsam miljö.

 Det handlar om att hjälpa nyanlända att förstå vilka regler, rättigheter, och skyldigheter som gäller för hyresgästen. Hur vi kan sköta vår bostad, tvättstugan, soprummet, och på så vis leva i en trygg, och trivsam miljö m.m.

 Projektet långsiktiga mål är att hjälpa nyanlända att ändra attityd och mentalitet i boende miljö hantering.

 Bidra till ökad integration och minska missförstånd i samhället.

I Samarbete med Tierpsbyggen skaffar vi en mötesplats med idrott och kultur utbyte för att underlätta information och råd till nyanlända,

Vi använder de aktiviteterna för att ge råd och tips för att underlätta sopsortering hemma och skötsel av boendet

  • Bo traine 1
  • Bo traine 2
  • Bo traine 3
  • Bo traine 4