AKTIVITETER

Inspirera och stödja unga till att påverka samhällsutvecklingen och sin egen livssituation, skaffa en atmosfär som påverkar andra positiv. integration genom idrott och kulturutbyte
GALLERI unnamed-3 unnamed-6 unnamed-7 DSC03363

ETT KVARTERSKOOPERATIV

FÖR TRYGGHETEN OCH INTEGRATIONEN

0-2

BEVILJAT PROJEKT FÖR MUTCHO EKONOMISK FÖRENING

Leadernedredalälven– en metod för lokal utveckling

Leader är en metod för lokal utveckling där olika delar av samhället samarbetar för att utveckla den lokala ekonomin. I ett s.k. trepartnerskap samverkar föreningslivet med näringslivet och den offentliga sektorn, t.ex. kommunen, för att uppnå gemensamma mål. Avsikten med denna arbetsmetod är att skapa mervärden genom att kombinera den privata sektorns effektivitet, den offentliga sektorns ansvar och den ideella sektorns engagemang. Syftet med Leaderarbetet är att möjliggöra för dem som bor i en bygd att förverkliga sina egna idéer och visioner om hur bygden kan utvecklas. Detta sker genom att organisationer kan ansöka om medel för att genomföra olika utvecklingsprojekt.

LÄSA MERA pic3-3

SOCIALT FÖRETAG

Samhällsbyggaren är en entreprenör med långa armar ut i samhället och förväntas bidra till utvecklandet av aktiviteter/verksamheter utifrån kooperativ värdegrund såsom medskapande, demokrati, samverkan genom samhällsbyggarfunktion

LÄSA MERA unnamed-3

BO TRAINNE

Ett nytt sätt att skapa kvartersförebilder. Ett traineeprogram som hjälper dig oavsett ålder och ursprung att ändra attityd och mentalitet i boendemiljöhantering, och på så vis leva i en trygg och trivsam miljö.

LÄSA MERA unnamed-2

UTBILDNING

Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi utbildning i :

 

LÄSA MERA